БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.09.2019

 
19.09.2019 - Основен пазар

Оборот: 2 379 479.07 BGN
Търгувани дружества: 39

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BPT4 Български фонд за дялово инвестиране АД - София855 000855.00
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София525 104997 697.60
5MB [MONBAT]Монбат АД - София64 259423 980.88
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище16 110683 933.94
A4L Алтерко АД - София15 17147 333.52
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София13 23013 335.84
3JR [SFARM]Софарма АД - София10 58236 296.26
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София8 29414 091.51
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София7 78315 480.39
SKK Сирма груп холдинг АД - София7 3905 291.24
GR6 Градус АД - Стара Загора5 5909 625.98
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София4 87330 037.17
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София3 70019 240.00
0EA Елана агрокредит АД - София3 2663 768.96
BPY Браво пропърти фонд АДСИЦ - София2 6102 714.40
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София2 3907 906.12
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София2 0972 082.32
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София2 00019 900.00
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София1 5502 478.45
5BR [BRP]Параходство Българско речно плаване АД - Русе1 000625.00
5PET [PET]Петрол АД - Ловеч750516.75
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна6034 824.00
6R1 [RAZHL]Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София5501 203.95
MKK1 БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София500658.50
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица5003 375.00
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София500972.50
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София44494.13
BSO Българска фондова борса АД - София2801 383.20
6SOA [SOFCOM2]София комерс - заложни къщи АД - София2001 030.00
6SOP София комерс - заложни къщи АД - София2001 140.00
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол100478.00
52E [ELHIM]Елхим Искра АД - Пазарджик10090.00
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София9920 592.00
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен50467.50
5ODE [ODES]Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна493 234.00
6N3 [HNVEK]Холдинг Нов век АД - София44712.80
0SP Спиди АД - София17812.60
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София1540.80
8AVA Астерион България АД - София11 178.76