БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.05.2018

 
22.05.2018 - Основен пазар

Оборот: 244 271.85 BGN
Търгувани дружества: 33

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6BMA [BMREIT]Фонд имоти АДСИЦ - София25 3001 037.30
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София19 63736 819.38
SKK Сирма груп холдинг АД - София17 99916 919.06
3JR [SFARM]Софарма АД - София15 91867 810.68
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София14 15231 021.18
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София8 8238 408.32
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София6 84015 376.32
BSO Българска фондова борса - София АД - София2 00011 500.00
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица1 41811 134.14
BGX Борсово търгуван фонд (БТФ) Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София1 1081 276.42
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София9051 031.70
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София8745 855.80
6SOP София комерс - заложни къщи АД - София8504 236.40
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София8006 400.00
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София450675.00
0EA Елана агрокредит АД - София411464.43
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София3873 057.30
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София2601 943.24
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София250455.00
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София2501 017.00
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна1902 166.00
3TV [TOPL]Топливо АД - София182655.20
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София110431.31
57E [EMKA]Емка АД - Севлиево100300.00
4L4 [LAVEN]Лавена АД - Шумен859 144.98
5CP Тексим банк АД - София78195.00
6AR [AROMA]Арома АД - София71123.75
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград602 820.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София50440.00
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол1790.95
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище10578.00
4F6 [FZLES]Фазерлес АД - Силистра5120.00
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София3768.00