БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 26.10.2021

 
26.10.2021 - beam Акции

Оборот: 7 096.50 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
IMP1 ИмПулс I5 7007 096.50