Сертифицирани български фирми

Сертификат OHSAS 18001
Отрасъл: Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване

 ВРЗ Вола еко ЕАД - Враца
Разработване, производство и пласмент на метални контейнери за отпадъци и метални конструкции за машиностроенето и енергетиката.
 Булхим ЕАД - Сливен
Производство и продажба на отливки от черни и цветни метали и сплави. Механична обработка и производство на машинни детайли.
 Кабелкомерс (ограничен достъп) ООД - Бургас  Член на БСК
Дистрибуция и търговия на кабели ниско, средно и високо напрежение; електроматериали; ел. машини, апарати и оборудване; аксесоари за кабелни системи; електроинсталационни материали. Производство и търговия на безкислородно високо електропроводимо медно жило.
 Карат перфект ЕООД - Пловдив  Член на БСК
 Крупал ЕООД - Бургас
Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, метало-стъклени конструкции, окачени и вентилируеми фасади.
 Ковашко-пресов завод АД - Русе  Член на БСК
Производство на заготовки за детайли чрез свободно коване, горещо щамповане и дълбоко изтегляне.
 Колос ЕООД - Велико Търново
Производство на съдове под налягане – транспортируеми газови бутилки за пропан бутан (LPG) – автомобилни и битови. Проектиране и производство на газови уреди.
 КММ АД - Шумен
Производство на котли и съдове под налягане, топлообменници, филтри, металоконструкции.
 Инхом 98 ООД - Аксаково
Проектиране, изработка и ремонт на формови комплекти за стъкларската промишленост. Производство и ремонт на резервни части и оборудване за химическата промишленост.
 КЦМ АД - Пловдив  Член на БСК
Производство на цинк, олово и техните сплави, кадмий, сребро, злато, сплавите им и прокат от тях, оловно- калаени припои, калаени композиции, техническа сярна киселина и технически цинков сулфат.
 Майкромет ООД - Белене
Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал. Производство на метални конструкции и съоръжения. Търговия с метали.
 Надежда 94 ООД - Кърджали
Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма, стъклопакети и окачени фасади.
 Промишлена енергетика АД - Ямбол  Член на БСК
Производство, монтаж и сервиз на изделия в областта на енергетиката.
 Промет Стиил ЕАД - Дебелт  Член на БСК
Производство и реализация на горещо валцувани стоманени изделия от обикновени и специални стомани.
 Прециз Ал ЕООД - Велико Търново [Несъстоятелност]  Член на БСК
Проектиране, конструиране, доставка, изработка и монтаж на стъклени окачени фасади и витрини; метални конструкции, алуминиеви и PVC прозорци и врати; облицовки на сгради с композитни материали и алуминиеви панели. Производство на стъклопакети и панели за вграждане в дограма.
 ММ Галваникс ООД - Драгор
Галванична обработка на метал
 Нове Петков ЕООД - Вардим
Производство, продажба и монтаж на прозорци и врати от ПВЦ и алуминий, покривни конструкции от алуминий, окачени тавани, окачени фасади и стъклопакети.
 Монтажинженеринг АД - Стара Загора  Член на БСК
Изработване, монтаж и ремонт на метални конструкции, технологично оборудване и тръбопроводи, енергетично оборудване, подемни съоръжения, резервоари и силози, съдове под налягане, електрически и КИП и А инсталации, отоплителни и климатични инсталации.
 Мухарски ООД - София
Производство, доставка и монтаж на алуминиева и pvc дограма, окачени фасади и фасадни обшивки Moody International Ltd Консултант: Суис ЕООД Обхват: Производство, доставка и монтаж на алуминиева и pvc дограма, окачени фасади и фасадни обшивки.
 Металик АД - Стара Загора  Член на БСК
Проектиране, производство, ремонт и монтаж на едрагобаритни корпусни детайли, метални конструкции, металургично, енергетично и минно оборудване, технически и специални газове.
 Металик-Иван Михайлов ЕТ - Пловдив
Производство и монтаж на заварeни метални конструкции и продукти. Изграждане и поддръжка на промишлени и битови газови и отоплителни инсталации. Строителство и ремонт на сгради и прилежащата им инфраструктура.
 Метаком СЛЗ Инвест АД - Плевен
Проектиране и производство на въглеродни и легирани стоманени отливки, отливки от сив, устойчив и сферографитен чугун; дървени моделни комплекти. Механична обработка на отливки.
 Солид 55 ООД - София
Проектиране, разработване, производство и монтаж на блиндирани, интериорни и метални врати. Продажба и монтаж на гаражни врати. Гаранционни и след-гаранционни услуги.
 София Мед АД - София  Член на БСК
Производство на продукти от мед, цинк и техните сплави.
 Стомана Индъстри АД - Перник
Производство и търговия на полупродукти (блуми, кнюпели, сляби), горещовалцувани стоманени продукти (дебела ламарина, сортов и фасонен прокат, сфери, калиброван кръг, армировъчни пръти, заварени армировъчни мрежи).
 Транс Секюрити Лимитед ЕООД - Варна
Производство и монтаж на метални конструкции, изграждане на ОВК инсталации, ремонт и поддържане на горивни и газови съоръжения и инсталации. Шреустройство на тръбопроводи, реконструкция и модернизация на енергетично оборудване.
 Томика Метал АД - Пловдив
Производство и монтаж на инсталации и контейнери за вино, бира, безалкохолни напитки, мляко и консервирани храни, а също и неръждаеми цистерни и съдове под налягане. Производство на арматура от неръждаема стомана.
 Техникс ООД - Хасково  Член на БСК
Търговия с метали, промишлени стоки, инструменти и строителни материали. Строителство. Монтаж на метални изделия, арматурни заготовки.
 Етем България ЕАД - София
Проектиране и разработване на архитектурни системи и вентилируеми фасадни системи. Производство и търговия с алуминиеви профили. Внос и търговия с полуфабрикати от мед, месинг и алуминий.
 Жити АД - Русе  Член на БСК
Производство на пирони, телове и телени изделия.
 Центромет АД - Враца  Член на БСК
Проектиране и производство на центробежно ляти продукти (тръби) от високолегирани стомани за химическата и петролната промишленост, валци за хранително-вкусовата и керамичната промишленост, цилиндрови втулки, пещни ролки.