Кратък фирмен профил

Реди Фууд ЕАД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
ж.к Зона Изгрев
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126636476
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с месо (вкл. птиче) и месни продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни, валутни сделки (след надлежно разрешение) и сделки с интелектуална собственост, лизинг, превозни сделки, вкл. международен транспорт, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, извършвани като предприятие, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, стоков контрол, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, външноикономически и външнотърговски сделки, внос, износ, бартер.
 

10.08.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.12.2004: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 168 пъти
[2016: 56, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 2, ... ]