Кратък фирмен профил

Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София


Контакти

София, 1113
ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 20, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175050274
Капитал (лв.): 4 454 126
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2021 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на емисии ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизация на вземанията.
 


Новини

  стр. 1 / 24   стр.    
02.07.2021: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
03.06.2021: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
25.05.2021: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
05.10.2020: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
02.09.2020: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
23.06.2020: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
03.06.2020: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
11.05.2020: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
29.04.2020: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
24.04.2020: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 647 пъти
[2016: 1 173, 2015: 157, 2014: 87, 2013: 175, 2012: 464, 2011: 383, ... ]