Кратък фирмен профил

ПроДуКт - Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Бачо Киро 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200417280
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 13.07.2018 
Предмет на дейност: Извършване на консултантски услуги във връзка с разработване на фармацевтични продукти, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

21.04.2010: ПроДуКт - Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг АД - София свиква...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 566 пъти
[2016: 305, 2015: 62, 2014: 34, 2013: 69, 2012: 131, 2011: 13, ... ]