Кратък фирмен профил

Български фонд за дялово инвестиране АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Г.С.Раковски 132, вх. А, ет. 1, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201814769
Капитал (лв.): 13 156 509
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 17.06.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
22.06.2021: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF) Български...
18.06.2021: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF) На...
18.06.2021: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF) На...
12.05.2021: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF) Български...
26.01.2021: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) На...
18.12.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД, по...
17.12.2020: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
17.12.2020: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) Български...
30.11.2020: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) Публичното...
12.11.2020: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 12.11.2020 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати