Кратък фирмен профил

Суитлайф ЕООД - София


Контакти

София, 1309
ж.к. Света Троица, бл. 324, вх. А, ет. 6, ап. 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131425694
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и сладкарски изделия
Предмет на дейност: Продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.