Кратък фирмен профил

Файър АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучер 76А, офис сграда Хил Тауър, партер
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203617076
Капитал (лв.): 335 591
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Предмет на дейност: Разработка на софтуер, покупка и продажба на софтуерни продукти, търговия с обекти на интелектуалната собственост, авторски и лицензионни права, маркетинг, представителство на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, посредничество, консултантстка, рекламна и информационна дейност, както и всички други дейности, незабранени от закон, включително след издаване на необходимите за съответната дейност разрешения и лицензи.
 

10.10.2019: БАКБ е изкупила дела на БТК във финтех проекта им "Пейтех" ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати