Кратък фирмен профил

Мегастрой - 2004 ЕООД - Мездра


Контакти

Мездра, 3100
бул. Ал. Стамболийски 26
тел.: 0910/02/9153810
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 105556774
ИН по ДДС: BG105556774
Фирмено дело: 663/2003
Брой служители: 6 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 82 (2016)
Оборот (хил. лв.): 282 (2016)
ДМА (хил. лв.): 1 785 (2016)
Капитал (лв.): 1 194 500
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на малко водни електрически централи, производство и пренос на електроенергия, покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна и превозна дейност, складова, лицензионна дейност, и такава по осъществяването на стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или експлоатация, посреднически сделки и други сделки не забранени със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Мегастрой 2004 ООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г.
 Годишен финансов отчет за 2016 г. и одиторски доклад
 Приложения към годишния финансов отчет
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Декларации

Не са достъпни новини.