Кратък фирмен профил

Пе Еко Енерджи ЕООД - София


Контакти

София, 1421
ул. Димитър Хаджикоцев 8, ет. 1, ап. 1
тел.: 02/0887 53 82 01
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200645323
ИН по ДДС: BG200645323
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: n.a.
Финансов резултат (хил. лв.): 7 (2015)
Оборот (хил. лв.): 368 (2015)
ДМА (хил. лв.): 1 014 (2015)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Организация, управление и експлоатация на фотоволтаични електроцентрали и проекти за алтернативна енергия от възобновяеми енергийни източници; консултански услуги в областта на алтернативните енергии; вътрешна и външна търговия, както и всички видове търговска дейност, непротиворечаща на закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 30.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград
 Междинни отчети на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград към 30.06.2017 г.

Не са достъпни новини.