Кратък фирмен профил

Нета ООД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 30-32, ет. 7
тел.: 02/915 38 10
факс: 02/915 38 43
e-mail: office@uniongroup.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115925629
ИН по ДДС: BG115925629
Фирмено дело: 3349/2005
Брой служители: 1 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 348 (2016)
Оборот (хил. лв.): 626 (2016)
ДМА (хил. лв.): 3 128 (2016)
Капитал (лв.): 1 600 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на малки водни електрически централи, производство и пренос на електроенергия, покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна и превозна дейност, складова, лицензионна дейност и такива по осъществяване на стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или експлоатация, посреднически сделки и други сделки не забранени със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Нета ООД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.

Не са достъпни новини.