Кратък фирмен профил

Милва Продукт ООД - София


Контакти

София, 1504
ул. Шипка 43, ет. 5, ап. 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201569412
Капитал (лв.): 3 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на парфюми и тоалетни продукти
Предмет на дейност: Производство и търговия с козметични продукти и препарати, санитарно-хигиенни материали и продукти, и препарати от битовата химия и автокозметиката; вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; комисионерство, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга дейност, която е търговска и не е забранена със закон или друг нормативен акт
 

Не са достъпни новини.