Момина крепост АД-Велико Търново (5MR) На проведено ОСА от 22.05.2017 год. на Момина крепост АД-Велико... още
 Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно... още
 Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND) На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от... още
 Оборотите в сектора на услугите записват обещаващо тримесечие Секторът на услугите изпраща обещаващо първо... още
 Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX) Във връзка с решение на Общо събрание на акционерите проведено на... още
 Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
27.05: Зино 98 АД - Казанлък
27.05: Провити АД - София
27.05: Нит Екс АД - Сатовча
27.05: Нитекс 96 АД - Доспат
27.05: Пегас АД - Пловдив
27.05: Стаксел АД - София
27.05: Елметинженеринг АД - София
28.05: Пауталия Турс АД - Кюстендил
28.05: Слънчево 97 АД - Слънчево
28.05: Слънчево АД - Слънчево
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2016
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  30.05: Годишно ОСА на СФБ Капиталов пазар АД
01.06: Ден на детето
06.06: 138 години от откриването на Българска народна банка
07.06: 28 години от полета на Втория български космонавт - Ал.Александров
11.06: Професионален празник на икономистите в България
16.06: 9 години от въвеждането на XETRA в БФБ-София АД
25.06: НСИ отбелязва 137 години от създаването на първата статистическа институция в България
28.06: 28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса
01.07: 20 г. Валутен борд в България
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Екобулпак АД - София
 Многопрофилна болница за активно лечение-Света Анна АД - София
 Видеотон Бългериан Холдингс ЕООД - София
 БГ Агро Складово стопанство ЕООД - Варна
 БДЖ Пътнически превози (БДЖ-ПП) ЕООД - София
 Парк Билд ЕООД - Варна
 Зара България ЕООД - София
 Синтерама България ЕООД - Нова Загора
 Био Фарминг ЕООД - София
 Ривал 5 ЕООД - София
 Винербергер ЕООД - София
 Тъканна Банка-Булген АД - София