Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

28.10.2020


 Първи май 50 АД - Устрем [Ликвидация]
 Хидрострой АД - София
 Дръстър АД - Русе

29.10.2020


 АКБ Форес българска инвестиционна група АД - София
 Бесатур АД - София
 Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Ст. Черкезов АД - Велико Търново
 Пътинженеринг АД - Русе

30.10.2020


 Биоиасис АД - София
 Асенова крепост АД - Асеновград
 Регала Инвест АД - Варна
 Мрамор Гранит АД - София
 Никотиана БТ Холдинг АД - София
 Мит премиум консулт АД - София
 СОД Варна АД - Варна
 Екоресурс 98 АД - Габрово
 Домостроителен комбинат - София АД - София

31.10.2020


 Евроинс Иншурънс груп АД - София

02.11.2020


 ВФ Алтърнатив АД - София
 Републикаконсерв АД - Свищов
 Месембрия АД - Бургас
 Студио 1 груп АД - София

03.11.2020


 Прамел АД - Варна