Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

23.07.2021


 Благоустройствени строежи-98 АД - Сливен
 Андела АД - Бургас
 Асела АД - Асеновград
 РМЗ 2001 АД - Пловдив
 Компания за инженеринг и развитие АД - Мездра
 Нармаг Стара Загора АД - Стара Загора
 Маштрейд Инженеринг АД - Пловдив
 Нова Деница М АД - Монтана
 Норвегруп АД - Стара Загора
 Узана тур АД - Габрово
 Тракия бус 99 АД - Хасково
 Токсикалити АД - София
 Тунджа АД - Ямбол
 Търговска къща-Монтана АД - Монтана
 Екарисаж-Варна АД - Тополи
 Черково АД - Черково

25.07.2021


 Валио Шипинг Компани България АД - Пловдив

26.07.2021


 В и К АД - Ловеч
 Агрокомб АД - Дулово
 Алфа България АД - София
 Куадрант Бевъриджис АД - Лозен - СГ
 Керамик ГТ АД - Генерал Тошево
 Онтотекст АД - София
 Сортови семена АД - Бяла Слатина
 Спортпром АД - София [Ликвидация]
 Хранене за всички 96 АД - Плевен
 Унитраф АД - Соколово
 Де Ново Партнерс АД - София

27.07.2021


 Валина АД - Пловдив
 Бакс 99 АД - София
 Артекс Инженеринг АД - София
 Виастрой АД - Ловеч
 Ирбис България АД - София
 Параходство Българско речно плаване АД - Русе
 Специални телове и гвоздеи АД - Русе
 Успех АД - София
 Търговия 99 АД - Разград
 Телекомплект АД - София

28.07.2021


 Ритекс АД - Казичене
 КДК 2012 АД - Русе
 Огняново К АД - София
 Наталия АД - Стара Загора
 Прогрес АД - Стара Загора
 Пресков АД - Стара Загора
 Минстрой Марица Изток АД - Раднево
 Пенсионноосигурителен институт АД - София
 Сградостроител АД - Гоце Делчев
 Сградостроител-инвест АД - Гоце Делчев
 Стройкомбинат М АД - Стара Загора
 Хранинвест-Хранмашкомплект АД - Стара Загора
 Трапезица АД - Велико Търново
 Трапезица Приват АД - Велико Търново
 Еврорент България АД - София
 Емос АД - Гинци
 Център за бизнес и култура АД - Добрич

29.07.2021


 БГС груп АД - Стара Загора
 Бриз 2 АД - Стара Загора
 Благоевград-БТ АД - Благоевград
 Булгартабак холдинг АД - София
 Родина АД - Хасково
 Родина Хасково АД - Хасково
 Капрони АД - Казанлък
 Крис АД - Пазарджик
 Морски бриз 2000 АД - Балчик
 София-Булгартабак АД - София

30.07.2021


 Агроинвест Тунджа АД - София
 Банка ДСК ЕАД - София
 Алуком АД - Плевен
 ВС - Метал къмпани АД - Луковит
 Берус 97 АД - Русе
 Завод за шлифовъчни машини АД - Асеновград
 Зиесто АД - Варна
 Рива 21 АД - Петрич
 Ресторанти и специализирани вагони АД - София
 Клиър Лендинг АД - София
 КОРР. Киндлинг Оригиналити ЕАД - София
 Колхида Сливен АД - Сливен
 Книжна фабрика Искър АД - София
 Комекес АД - Самоков
 Искра Филм АД - Казанлък
 Кумазит транс АД - Ямбол
 МВБ Трак енд бъс България АД - София
 Пластимо АД - Самоков
 Осъм АД - Ловеч
 Пътстрой Габрово АД - Габрово
 Пенсионно осигурително дружество Топлина АД - София
 Металообработване и зъбопроизводство АД - Велико Търново [Ликвидация]
 Металообработване и зъбопроизводство и Ко АД - Ботевград
 Очна оптика и корекция АД - София
 Самел - 90 АД - Самоков
 Самел Технолоджи АД - Самоков
 Слънчево АД - Слънчево
 Хармония ТМ АД - Тетевен
 Товарен автотранспорт Враца 98 АД - Враца
 Елдом Микс АД - Провадия
 Дарик имоти България АД - София