Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

23.09.2019


 ГБС-Инфраструктурно строителство АД - София
 Зино АД - Казанлък

24.09.2019


 Ветпром АД - Радомир
 Кариери и вародобив АД - Земен
 Иновационни предприятия АД - София
 Хелт енд Уелнес АДСИЦ - София [Несъстоятелност]

25.09.2019


 Бартнер консултинг енд партнерс АД - София
 Лопушна Енерджи АД - София [Ликвидация]
 Легия АД - Раковски
 Фейненшъл груп сървис ЕАД - Пловдив [Ликвидация]

26.09.2019


 Ритон П АД - Панагюрище
 Лизингова компания Лидер АД - Пловдив
 Свободна безмитна зона-Бургас АД - Бургас
 Ди транс АД - София [Ликвидация]

27.09.2019


 Родопи АД - Белово
 РЕгаин АД - София
 Токуда банк АД - София
 Дружба стил АД - Варна
 ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - София

28.09.2019


 Застрахователна компания Юроамерикан АД - София