Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

25.01.2021


 Биовет АД - Пещера
 Витавел АД - Луковит
 Витавел Инвест АД - Луковит
 Български фонд за дялово инвестиране АД - София
 Руен Транспорт АД - Кюстендил
 ИнтерСтандартс АД - София
 Исторически парк АД - Неофит Рилски
 Пластик АД - Трекляно
 Пиринска мура АД - Банско
 Многопрофилна болница за активно лечение-Света Петка АД - Видин

26.01.2021


 БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ - София

27.01.2021


 Атлантик АД - Бургас
 УСМ АД - Стара Загора

28.01.2021


 Пирин Продукт Холдинг АД - София
 Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич АД - Добрич
 Нео Лондон Капитал АД - София

29.01.2021


 Банка ДСК ЕАД - София
 Многопрофилна болница за активно лечение -Христо Ботев АД - Враца
 Многопрофилна болница за активно лечение-Д-р Иван Селимински - Сливен АД - Сливен
 Металопак АД - Карнобат

30.01.2021


 Ван Петрол Груп АД - Петрич
 Ар-Си лимитид АД - София
 Арси-България АД - София
 Кристинвест АД - София
 Пиринснаб АД - Благоевград
 Химическо чистене - ГМК АД - Казанлък
 Еврона АД - Варна

31.01.2021


 50 Херца АД - София