Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

21.10.2021


 Винзавод АД - Асеновград
 БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ - София
 ПФК ЦСКА 1948 АД - София

22.10.2021


 Градус АД - Стара Загора
 Кристинвест АД - София
 Инвестиционна компания АД - Варна
 ФМА АД - Търговище

25.10.2021


 50 Херца АД - София
 Артескос АД - Пловдив
 К-К и Ко АД - София
 Калабак 2000 АД - Първомай - Бл
 Нипроруда АД - София
 Монбат АД - София
 Туристимпекс - Торгокомплект АД - Каварна [Ликвидация]

27.10.2021


 Специализирана болница за рехабилитация- Сапарева баня АД - Сапарева баня