Фирмен профил

Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД - София


Контакти

София, 1527
ул. Чаталджа 76, ет. 1
тел.: 02/9801086,9814567
факс: 02/9814567
e-mail: bic@bia-bg.com
WEB-site: http://www.bic.bia-bg.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831927223
ИН по ДДС: BG831927223
Фирмено дело: 18710/95
Брой служители: 6 (2021)
Финансов резултат (хил. лв.): 1 (2020)
Общо приходи (хил. лв.): 107 (2020)
ДМА (хил. лв.): 77 (2019)
Капитал (лв.): 11 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с бази данни
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Информационно обслужване, издателска и търговска дейност и услуги, посредничество, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 
Фирменият профил е посетен 162 555 пъти
[2016: 27 397, 2015: 6 566, 2014: 3 422, 2013: 6 845, 2012: 19 489, 2011: 16 529, ... ]
Управители
Управителен съвет
 Жечко Д. Петров - Управител
  Представляващ дружеството

Участие на управителите в други дружества
Жечко Д. Петров
Управител в
Български Институт за Външна Търговия - София - Управителен съвет (Управител)
СФБ Капиталов пазар АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Акционер в
Акционери

Съучастия

Последни новини
Последни новини (20)
 
БИК Капиталов пазар ЕООД предлага на своята страница http://beis.bia-bg.com/index.php?p=generalmeeting нова безплатна информационна услуга - "Предстоящи общи събрания на българските акционерни дружества". Осигурен е донамичен достъп до информация за предстоящите в следващите 7 дни общи събрания, както и сведение за важни решения, включени в дневния им ред, като: промени в наименованието, устава, капитала, органите за управление, състоянието на дружеството и др. Информацията е полезна за акционери, инвеститори, партньори, конкуренти и др. По-подробна информация за абонамент за ползване на пълния пакет услуги, можете да намерете тук - http://beis.bia-bg.com/index.php?p=fmsubs
Източник: Капиталов пазар (06.07.2023)
 
Професионалното обучение и консултирането са от съществено значение за развитието и постигането на успех в съвременния глобален и динамичен бизнес. През последните 20 години БИК Капиталов пазар ЕООД пое задължението и отговорността да представлява РЕФА-Германия в областта на професионалното обучение и консултиране в България. С проведените през този период повече от 30 базови курсове и обучени над 350 специалисти, имаме оправданото самочувствие и опит, че дадох значим отпечатък за успешното развитие на съвременната българска индустрия. Обученията бяха проведени от лицензирани преподаватели на РЕФА в различни градове в страната (София, Стара Загора, Плевен, Гоце Делчев, Червен бряг, Пловдив, Ямбол и Пазарджик), което позволи на много специалисти от различни региони и от различни бизнеси, да вземат участие в обученията и да се възползват от полезните знания и придобитите практически умения. Федералния съюз – REFA (Сдружение за организация на труда и за развитие на предприятието - Германия) е световноизвестен и признат лидер, специализиран в управлението на процеси и повишаването на работната продуктивност, като разработва иновативни методи и инструменти, които помагат на фирмите да постигнат по-голяма ефективност и успех в работата си. REFA е сред най-големите частни образователни и преквалификационни институции в Европа в областта на проучването на работните процеси и организацията на производството. REFA се концентрира върху цялата верига за създаване на стойност в дадено производствено предприятие. Така методологията на REFA се занимава със всички области на: Промишлен инженеринг; Управлението на работното време; Системите за трудово заплащане; Планирането и управлението; Системите за управление на качеството; Логистиката (маркетинг, производство и доставки), Калкулацията на разходите; Икономическата и техническа обработка на данните и тяхното управление; Развитие на персонала и производствената организация и т.н. Съвместната работа на БИК с РЕФА позволи на българските специалисти и производствените предприятия да се възползват от тези ценни знания изведени от практиката на водещите компании в Европа, като ги приложат в своите сфери на дейност. REFA-обученията, предлагани от БИК в България, обхващат широк спектър от теми и познания, които предоставят конкретни знания и умения и могат да бъдат незабавно приложени в работата. Информативни и практически ориентирани, те се насочват към потребностите и предизвикателствата на съвременната бизнес среда. Основа цел на всяко обучение е: представяне на методи и начини за оптимизиране ефективността на фирменото управление; повишаване на квалификацията на участващите в курса; получаване на знания за самостоятелно проектиране и оптимизиране на работните процеси; усъвършенстване на уменията за ръководство и организиране на работни групи. Огромно предимство и полза за всеки участник в обученията е придобиването на познания за: начините за нормиране на работното време; подходите за изготвяне на документация за определяне на изискванията към работниците и тяхната мотивация; организация на работното място – антропометрия и работни средства; методите за диференциране и организация на заплащането; методите за изчисляване на разходите. Директната полза за предприятието е възможността да получат обучени екипи от завършили обучението, които практически да спомогнат за: постигане ефективна и ефикасна организация на производствения процес; постигане на ергономично и ефикасно формиране на труда; обективно и точно нормиране на труда; системна разработка и внедряване на нови трудови структури, като напр. работа в групи и др. С по-подробни детайли за самото обучение за проучване на възможностите и условията да се присъедините за изграждането на по-продуктивна и успешна бизнес среда можете да се запознаете на адрес: http://www.refa.bia-bg.com/index.php. Предстоящото обучение, за което все още могат да се запишат кандидати за участие ще се проведе в София от 30 октомври до 29 ноември 2023 година и е отлична възможност за българските предприемачи, експерти и специалисти да разширят познанията и практическите си умения, свързани с РЕФА и процесния подход. БИК Капиталов пазар ЕООД предлага и професионално консултиране, свързано с методите и инструментите на РЕФА. Екипът от експерти предоставя качествени консултации и подкрепа на фирми, които искат да внедрят продуктивния подход и да подобрят своята работа. Персонализираните консултации се фокусират върху нуждите на всяка организация, помагайки им да постигнат оптимални резултати и успешно развитие. За тези 20 години БИК и РЕФА се превърнаха в стожер в областта на професионалното обучение и консултиране в България. Със своите обучения, консултации и сътрудничество с РЕФА, БИК подпомага бизнес средата в стремежа й към повишаване на ефективността и постигането на оптимални резултати. Специални благодарности към целия екип от лицензирани преподаватели, които продължават да правят възможно това обучение за България: проф. Марин Маринов, Мариян Терзийски, Дамян Станев, Антон Петров и всички онези, което дадоха своя принос през годините: Лучия Илиева, Пенка Спасова, инж. Христо Дюлгеров, А тези, които избраха, довериха се и възложиха на БИК Капиталов пазар ЕООД тази отговорна дейност са хора, които спечелиха завинаги нашата признателност: инж. Тошо Киров и разбира се, тогавашния Председател на Българска стопанска камара – Божидар Данев. Благодарим ви и продължаваме напред! Жечко Димитров – Управител на БИК Капиталов пазар ЕООД
Източник: Капиталов пазар (22.05.2023)
 
Успешно в гр. София завърши Част 2 "Управление на производствени данни" от провеждания основен квалификационeн REFA-курс на тема:"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси". Курсистите придобиха знания и умения в областите на изследване на работните процеси и фирмената организация с акцент върху управление на производството, нормиране на труда, използването на информация, определянето на изисквания и принципите на възнаграждение. Участваха 14 курсисти - специалисти от 6 водещи български фирми: Пентакс Медикъл България ЕООД, МД Електроник ЕООД, Планзее МВ ЕООД, Евро Геймс Технолоджи ООД, Хоризонт - Иванов ЕООД и Амер Спортс България ЕООД. Успешно издържалите заключителните изпити получават международно признат REFA-сертификат. Следващия курс по РЕФА ще започне на 29 октомври 2023 г. За повече информация за обучението и записвания - на адрес www.refa.bia-bg.com.
Източник: Други (10.04.2023)
 
Успешно в София завърши Част 1 - "Организация на работни системи и процеси" от провеждания основен квалификационeн REFA-курс на тема:"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси". Основния акцент в тази част от обучението е върху организацията на работните системи, ергономията, производствените данни и процеси, необходими знания за успешното управление на фирмената информация, калкулация на разходите и управление на качеството. Участват 14 курсисти - специалисти от 6 водещи български фирми: Пентакс Медикъл България ЕООД, МД Електроник ЕООД, Планзее МВ ЕООД, Евро Геймс Технолоджи ООД, Хоризонт - Иванов ЕООД и Амер Спортс България ЕООД.Обучението продължава с част 2 "Управление на производствени данни" на 27.03.2023 г. Следващия курс по РЕФА се очаква да започне на 30 октомври 2023 г. За повече информация за обучението и записвания - на адрес www.refa.bia-bg.com.
Източник: Капиталов пазар (20.03.2023)
 
В гр. София завърши завърши успешно Част 2 - "Управление на производствените данни" от основния квалификационeн REFA-курс "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси". Втората част на обучението участниците придобиват знания, необходими за разбиране на взаимовръзката между елементите на работната система и тяхното описание, за систематизиране на данни, за тяхната оценка и за анализиране на работните системи от гледна точка на системата на трудовото заплащане. В обучението участваха специалисти от "Палфингер Продукционтехник България ЕООД, Елика Ярд ЕООД, Елика Процесинг ЕООД, Бизнес едн Технолоджи Иновейшънс ЕООД, СЕ Борднетце България ЕООД, Вегман Аутомотив България ЕООД и Алианс Принт ЕООД, които получиха РЕФА-сертификати, издадени от РЕФА-Германия. Следващия курс по РЕФА се очаква да започне на 6 март 2023 г. За повече информация за обучението и записвания - на адрес www.refa.bia-bg.com.
Източник: Други (07.11.2022)
 
Успешно в София завърши Част 1 - "Организация на работни системи и процеси" от провеждания основен квалификационeн REFA-курс на тема:"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси". Основния акцент в тази част от обучението е върху организацията на работните системи, ергономията, производствените данни и процеси, необходими знания за успешното управление на фирмената информация, калкулация на разходите и управление на качеството. Обучението продължава на 24.10.2022 с Част 2 - Управление на производствени данни. Следващия курс по РЕФА се очаква да започне на 6 март 2023 г. За повече информация за обучението и записвания - на адрес www.refa.bia-bg.com.
Източник: Капиталов пазар (17.10.2022)
 
Днес в София стартира основния квалификационeн REFA-курс на тема:"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси", който ще се проведе от 3.10 до 04.11.2022 г. Успешно издържалите заключителните изпити получават международно признат REFA-сертификат. Обучението се организира от БИК Капиталов пазар ЕООД и Българска стопанска камара - изключителни представители на РЕФА-Германия. В обучението участват представители на "Палфингер Продукционстехник България", Планзее МВ ЕООД, Алеанс принт ООД, Елика Ярд ООД, Елика процесинг ООД, Бизнес енд ТЕхноложи Иновейшънс ЕООД, СЕ Борднетце - България ЕООД, Вегманн Аутомотив България ЕООД и Естер СПС ЕООД. БИК Капиталов пазар ЕООД съобщава за всички заинтересувани от обучението, че следващият РЕФА-курс ще се проведе през март-април 2023 г. Повече информация за обучението на адрес www.refa.bia-bg.com
Източник: Капиталов пазар (03.10.2022)
 
В София завърши основен квалификационен REFA-курс На 08 април 2022 година, в град София успешно завърши основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 12 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Успешно положиха заключителния изпит и получиха своите REFA-сертификати курсистите от следните предприятия: Ате пласт ООД, ВОСС Аутомотив България ЕООД, Граммер АД, Ханон Системс Пловдив ЕООД и Шнайдер Електрик България ЕООД. Международно-признатият сертификат дава право да бъде извършвана консултантска дейност по методите и системата на REFA. *БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.
Източник: Капиталов пазар (12.04.2022)
 
Има достатъчно гориво за няколко години работа на блоковете на АЕЦ "Козлодуй" без никакви доставки По информация на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) има достатъчно гориво за няколко години работа на блоковете на АЕЦ "Козлодуй" без никакви доставки. Това каза председателят на АЯР Цанко Бачийски. Той посочи, че пети блок може да работи спокойно още две години без всякакви доставки, а шести блок още повече. По отношение на отработеното гориво не е сега моментът да се изнася гориво за преработка, добави Бачийски. Стратегията на АЯР е отработеното гориво да бъде изпращано за преработка. "Не е критично. Има достатъчно място в хранилището за отработено гориво, така че блоковете да работят безпрепятствено", допълни той. По думите на Бачийски до 2032-2033 г. няма никакъв проблем с отработеното гориво. Няма никакви притеснения и за доставките на свежо гориво, изтъкна председателят на АЯР. "Това е едно от предимствата на ядрената енергетика - че тя е наистина независима. Виждате, газът всеки момент може да бъде спрян, настана паника. Някой да е чул нещо, че ще спре АЕЦ-ът? Не, и няма и да спре", заяви още Бачийски.
Източник: БТА (07.03.2022)
 
Основен квалификационен REFA-курс в „Леони България“ EООД От 05 октомври до 28 ноември 2020 година, в град Плевен успешно завърши основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 12 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Обучението се проведе на територията на „Леони България“ EООД. Всички участници, служители на предприятието, положиха успешно квалификационните изпити на двата модула и получиха своите международнопризнати REFA-Сертификати. Предприятието е част от международната група LEONI, глобален доставчик на решения за управление на енергия и данни в автомобилния сектор и други индустрии. Групата има около 95 000 служители в 32 държави и генерира консолидирани продажби от 4.8 млрд. евро през 2019 г. Гамата от продукти, произвеждани в „Леони България“ EООД, включва кабели, оптични влакна, стандартизирани кабели, специални кабели и монтажни системи, както и интелигентни продукти и услуги. *БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.
Източник: Капиталов пазар (20.07.2021)
 
В София завърши основен квалификационен REFA-курс На 11 юни 2021 година, в град София успешно завърши основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 12 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Успешно положиха заключителния изпит и получиха своите REFA-сертификати курсистите от следните предприятия: Палфингер Продукционстехник България ЕООД, Бадер България КД, Завод за оптика АД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД, Граммер АД, Монбат АД, Илинден ЕООД и Старт АД. Международно-признатият сертификат дава право да бъде извършвана консултантска дейност по методите и системата на REFA. *БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.
Източник: Капиталов пазар (14.06.2021)
 
Основен квалификационен REFA-курс в „Леони България“ EООД От 05 октомври до 28 ноември 2020 година, в град Плевен успешно завърши основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 12 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Обучението се проведе на територията на „Леони България“ EООД. Всички участници, служители на предприятието, положиха успешно квалификационните изпити на двата модула и получиха своите международнопризнати REFA-Сертификати. Предприятието е част от международната група LEONI, глобален доставчик на решения за управление на енергия и данни в автомобилния сектор и други индустрии. Групата има около 95 000 служители в 32 държави и генерира консолидирани продажби от 4.8 млрд. евро през 2019 г. Гамата от продукти, произвеждани в „Леони България“ EООД, включва кабели, оптични влакна, стандартизирани кабели, специални кабели и монтажни системи, както и интелигентни продукти и услуги. *БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.
Източник: Капиталов пазар (01.12.2020)
 
КЕВР одобри 14% по-скъп природен газ за ноември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР ) очаквано утвърди по-високата цена на природния газ за ноември, предложена от „Булгаргаз“. Регулаторът е приел цена от 28.21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за този месец при 24.72 лв./MWh през октомври. Одобрената цена е тази, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с променените условия на договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“. КЕВР е взела предвид и постъпилата отчетна информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за месец октомври 2020 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период. Независимо от увеличението на цената на природния газ, цените на топлинната енергия и на електрическата енергия остават непроменени, категорични са от регулатора. В утвърдената цена на природния газ от 28.21 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.
Източник: economy.bg (02.11.2020)
 
Успешно приключи организирания от Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД курс за обучение на 7 преподаватели по програмата на REFA (Германия). Получилите международнопризнат сертификат преподаватели придобиват правото да провеждат на територията на България обучения по "Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес" по програмата на REFA 2.0. Обучението се проведе в периода 29.07-17.09.2019 г.
Източник: Капиталов пазар (18.09.2019)
 
Българска стопанска камара и Карол Инвестмънт ЕАД, , дружество част от финансовата група „Карол“ сключиха Споразумение за сътрудничество при консултиране и подпомагане българските предприемачи за разширяване стратегическите и инвестиционни възможности за международно развитие на бизнеса им и техните пазари Карол Инвестмънт ЕАД, като представител на Oaklins в България (www.oaklins.com) ще осигури специализирана консултантска експертиза за: - набиране на капитали за растеж – привличане на дялови стратегически или финансови инвеститори с цел развитие и разрастване на бизнеса. - успешен изход от инвестиция – частична или пълна продажба на бизнес/компания. - покупко-продажба на предприятие – частично или пълно придобиване/покупка на дялове от друга компания с цел развитие на бизнеса и увеличаване на пазарния дял.
Източник: Капиталов пазар (26.07.2019)
 
Министерският съвет назначи Жечко Димитров от БСК за член през 2017 г. на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС), т. нар. „Сребърен фонд”. Жечко Димитров досегашния представител на работодателите Тодор Табаков. Смяната се прави предвид ротационния принцип за излъчване на представител от национално представителните организации на работодателите за член на УС на ДФГУДПС. Ръководството на „Сребърния фонд” се осъществява от Управителен съвет, който се състои от председател и осем членове. Министърът на финансите е председател, а министърът на труда и социалната политика е заместник-председател, като двамата участват по право в Управителния съвет.
Източник: БСК (08.12.2016)
 
Жечко Димитров е новият представител на работодателите в УС на Сребърния фонд За 2017 г. излъченият нов представител като представител на работодателите в Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна реформа, известен с наименованието Сребърен фонд, е програмният директор на Българска стопанска камара (БСК) Жечко Димитров. Това реши Министерски съвет на провелото се заседание. УС на Сребърния фонд е 9-членен, като негови председател и заместник-председател по право са министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика. Общият паричен ресурс на фонда към 30.11.2016 г. е в размер на 2,655 млрд. лв., от които 2,64 млрд. лв. са оформени в годишен депозит в БНБ с решение на Управителния съвет на фонда. По същото време на миналата година във фонда е имало 2,534 млрд. лв.
Източник: Инвестор.БГ (08.12.2016)
 
Борсова информационна компания Капиталов пазар" ЕООД, еднолично дружество на Българска стопанска камара се регистрира на 8 февруари 2016 г. в МТСП за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България.
Източник: Капиталов пазар (11.02.2016)
 
Българската стопанска камара (БСК) е против разширяването на правомощията на Националната агенция за приходите (НАП) и ограничаването на правата на данъчно задължените лица. Организацията смята, че това ще увеличи разходите за бизнеса и увеличават значително административната тежест. В становище по проекта за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) БСК изразява категорично несъгласие с предложението „органът по приходите да може да изисква пояснения от страна в ревизионното производство по реда на чл. 45 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)“. Сред аргументите на БСК е фактът, че на приходната агенция и нейните служители се предоставят неприсъщи функции, специфични методи и инструменти, използвани от органите на дознанието и следствието, за които служителите нямат необходимата подготовка. Организацията счита, че не е представена оценка на въздействието на необходимия допълнителен административен капацитет и бюджетни разходи и очакваните ефекти. Според БСК предлаганата промяна ще доведе до повишаване на разходите на бизнеса и в частност - на малките предприятия, ще нарасне необходимостта от ползване на юридически консултации и адвокатски услуги. Освен това от работодателската организация посочват, че се разширяват инструментите за селективен натиск върху бизнеса, конкретни физически лица – служители и собственици на съответните дружества, при неизяснени процедури и условия за осъществяване на непосредствени контакти с длъжностни лица, създават се допълнителни възможности за корупционни действия и практики от страна на служителите на приходната администрация. Предложенията за промени в ДОПК увеличават значително административната тежест, категорично не съдействат за съкращаване сроковете за приключване на административните производства и силно контрастират с нереализираните предимства и възможности на електронните услуги, управление и контрол върху стопанската дейност и администриране на данъчните задължения, пише още в позицията на БСК.Още по темата Бизнесът видя възможност за поевтиняване на тока за индустрията от 1 ноември БСК иска данъчни облекчения за дарения на храни и стоки БСК е и против отмяната на правото на данъчно задължените лица (ДЗЛ) да получават присъдени в тяхна полза суми, обезщетения и направени разноски при спечелване на дело. „Това означава НАП да не носи отговорност за неправомерни свои действия и тежестта в съдопроизводството да падне изцяло върху ДЗЛ, независимо от изхода на съответното производство“, се казва в мотивите на камарата. Друга предложена промяна - заличаване на действащия чл. 236, също среща неодобрението на БСК, тъй като по този начин се отнема правото на длъжника при несъгласие да поиска възлагане на нова контролна оценка. По този начин не само му се нанася пряка вреда, но и го поставя в неизгодна и зависима позиция. В позицията си БСК предлага действащият принцип на „мълчаливи отказ“ да се замени с „мълчаливо съгласие“. Становището е изпратено на вниманието на Комисията по бюджет и финанси при 43-то НС, както и до всички парламентарни групи.
Източник: Инвестор.БГ (16.10.2015)
 
Евро Геймс Технолоджи (EGT) започва днес обучение на 15 свои специалисти по "Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес" по програмата на REFA (Германия). Базовият REFA-курс се организира от изключителния представител на REFA за България - БИК Капиталов пазар ЕООД. Успешно завършилите курса ще получат сертификат от REFA и ще придобият познания и практически умения в областта на фирмения мениджмънт и управлението на трудовите процеси. Евро Геймс Технолоджи (EGT) се наложи в последните години като една от най-бързо развиващите се фирми в световната казино индустрия. Дейността на компанията е свързана с разработване, производство и разпространение на разнородна гама съоръжения за игрална дейност. Продуктовото портфолио на компанията включва игрални автомати, видео слот игри, джакпот системи, електронни рулетки, мобилни плейстейшъни, полуавтоматичен блекджек и широка гама от аксесоари за игралната индустрия както и мобилни платформи. Основно предимство на разработваните от фирмата продукти е високото качество, съчетано с доказана благонадеждност и конкурентни цени. Продуктите на EGT са сертифицирани от редица международни регулаторни агенции и местни лаборатории (GLI и SIQ), гарантиращи съответствието им със законодателството и техническите стандарти установени от всяка една юрисдикция.
Източник: Капиталов пазар (20.08.2015)