Борсова информация

Топ 10 по промяна в цената - 20.11.2019

 
 

Топ 10 по изтъргуван обем - 20.11.2019

 


 Оборот на последната сесия
 Компании търгувани на последната сесия