Борсова информация

Топ 10 по промяна в цената - 26.10.2020

 
 

Топ 10 по изтъргуван обем - 26.10.2020

 


 Оборот на последната сесия
 Компании търгувани на последната сесия