Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 24.02.2020;

 94G : 235 Холдингс АД - София
 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 6AM : Алкомет АД - Шумен  Член на БСК
 A4L : Алтерко АД - София
 BULA : Булгарплод София АД - София
 57B : Булгартабак холдинг АД - София  Член на БСК
 68A : Атоменергоремонт АД - Козлодуй  Член на БСК
 GRX : БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF ФОНД - София
 4BH : Българска роза АД - Карлово  Член на БСК
 BSO : Българска фондова борса АД - София
 1VX : Велграф Асет Мениджмънт АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 5ODE : Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна  Член на БСК
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4I8 : Индустриален капитал - холдинг АД - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 6R1 : Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 4PK : Парк АДСИЦ - София
 4PRA : Премиер фонд АДСИЦ - Варна
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 5MZ : Метизи АД - Роман  Член на БСК
 BGXS : НДФ Expat Bulgaria Short SOFIX ФОНД - София
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 0SP : Спиди АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми