Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 10.10.2019;

 A72 : Агрия груп холдинг АД - Варна  Член на БСК
 8AVB : Авто Юнион АД - София
 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 6B6 : Булгар Чех Инвест холдинг АД - Бургас
 BGX : БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 MKK1 : БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София
 5BA : Българска холдингова компания АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 6L1 : Ломско пиво АД - София  Член на БСК
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 BLKM : Министерство на финансите - София
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 ERQ : СЛС Имоти АДСИЦ - София
 0SP : Спиди АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 6SOA : София комерс - заложни къщи АД - София
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 T57 : Трейс груп холд АД - София  Член на БСК
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 4HE : Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол  Член на БСК
 5BU : Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София
 45W : Уеб Медия Груп АД - София
 5FC : Фючърс Кепитал АД - София
 0EA : Елана агрокредит АД - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми