БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.11.2017

 
20.11.2017 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 1 289.50 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
3Z3 [HLEV]Златен лев холдинг АД - София500325.00
4BH [ROZA]Българска роза АД - Карлово400840.00
6N1 [NAD]Национално инвестиционно дружество Надежда АД - София150124.50