БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.09.2023

 
28.09.2023 - beam пазар

Оборот: 48 118.89 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
ITF Ай Ти Еф Груп АД - София8 95040 275.00
IMP ИмПулс I2 0002 540.00
DRON Дронамикс Кепитъл1 3794 000.48
HRC Ейч Ар Кепитъл АД - София5311 072.62
BDT Биодит АД - София147230.79