БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.01.2019

 
21.01.2019 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 2 284.49 BGN
Търгувани дружества: 8