БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 06.08.2020

 
06.08.2020 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 291.23 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4PK [PARK]Парк АДСИЦ - София2002.40
6L1 [LOMSKO]Ломско пиво АД - София10030.00
ERQ [EXPAT]СЛС Имоти АДСИЦ - София50255.00
6N1 [NAD]Национално инвестиционно дружество Надежда АД - София93.83