БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.09.2018

 
18.09.2018 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 2 540.78 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
57B [BTH]Булгартабак холдинг АД - София1352 063.48
SL9 [ELTOS]Спарки-Елтос АД - Ловеч10016.30
3TU [TRANB]Трансстрой Бургас АД - Бургас50300.00
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София5075.00
3YN [YAMB]Ямболен АД - Ямбол3636.00
6A9 [AFH]Фаворит Холд АД - София2550.00