БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 16.07.2024

 
16.07.2024 - beam пазар

Оборот: 41 005.76 BGN
Търгувани дружества: 8

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
DRON Дронамикс Кепитъл5 90915 871.57
IMP ИмПулс Растеж АД1 7322 830.09
HRC Ейч Ар Кепитъл АД - София1 2302 853.60
PAY Пейсера България АД - София1 16614 287.00
BDT Биодит АД - София1 0001 050.00
BLRN Болерон АД9793 328.60
WIN Уебит Инвестмънт Нетуърк АД - Варна178178.00
ITF Ай Ти Еф Груп АД - София119606.90