БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.11.2019

 
20.11.2019 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 142 761.22 BGN
Търгувани дружества: 6