БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.07.2018

 
20.07.2018 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 10 339.91 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
WCO Кепитъл Консепт Лимитед АД - София1 5009 750.00
6S2 [SAF]САФ Магелан АД - София48152.91
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София150507.00
3ZB [SHERA]София Хотел Балкан АД - София330.00