БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 14.11.2018

 
14.11.2018 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 9 650.53 BGN
Търгувани дружества: 12