БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.10.2021

 
19.10.2021 - beam пазар

Оборот: 5 157.76 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
IMP1 ИмПулс I2 8003 494.40
BDT Биодит АД - София1 1301 663.36