БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.05.2018

 
22.05.2018 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 100 879.50 BGN
Търгувани дружества: 5