БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 29.05.2020

 
29.05.2020 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 5 725.97 BGN
Търгувани дружества: 6