БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.09.2019

 
19.09.2019 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 4 841.27 BGN
Търгувани дружества: 6