БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 27.11.2020

 
27.11.2020 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 610 451.04 BGN
Търгувани дружества: 9