БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.04.2019

 
18.04.2019 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 21 393.79 BGN
Търгувани дружества: 7