БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 25.09.2017

 
25.09.2017 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 3 147.60 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SPV [SPARKY]Спарки АД - Русе5201 003.60
3Z3 [HLEV]Златен лев холдинг АД - София500320.00
4DE [DEKOT]Декотекс АД - Сливен500150.00
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София4001 404.00
5T3 [KRS]Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив20010.00
5CG [CEEP]СИИ Имоти АДСИЦ - София200260.00