БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.06.2021

 
18.06.2021 - beam пазар

Оборот: 3 551.17 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BDT Биодит АД - София1 9853 551.17