БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.09.2023

 
28.09.2023 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 400 659.73 BGN
Търгувани дружества: 9