БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 26.10.2021

 
26.10.2021 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 88 132.60 BGN
Търгувани дружества: 7