БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 14.11.2018

 
14.11.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 73 816.74 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SKK Сирма груп холдинг АД - София68 28762 004.60
3JR [SFARM]Софарма АД - София2 3588 823.64
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София1 6322 461.06
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица71507.65
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София1019.80