БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.09.2019

 
19.09.2019 - Сегмент акции Premium

Оборот: 485 513.34 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5MB [MONBAT]Монбат АД - София64 259423 980.88
3JR [SFARM]Софарма АД - София10 58236 296.26
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София8 29414 091.51
SKK Сирма груп холдинг АД - София7 3905 291.24
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София1 5502 478.45
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица5003 375.00