БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.11.2019

 
20.11.2019 - Сегмент акции Premium

Оборот: 38 818.25 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
3JR [SFARM]Софарма АД - София7 55025 979.55
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София1 3042 026.42
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1 2978 235.95
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София500840.00
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София3691 086.34
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица100650.00