БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.07.2018

 
20.07.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 96 920.06 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София29 58364 195.11
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София7 96327 854.57
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София8001 404.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София2502 052.50
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица1401 006.88
3JR [SFARM]Софарма АД - София100407.00