БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.09.2023

 
28.09.2023 - Сегмент акции Premium

Оборот: 224 776.54 BGN
Търгувани дружества: 9