БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 02.12.2021

 
02.12.2021 - Сегмент акции Premium

Оборот: 824 715.58 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SFA Софарма АД - София176 011768 816.05
CHIM Химимпорт АД - София8 9567 639.47
CCB Централна кооперативна банка АД - София7 7307 459.45
FIB Първа инвестиционна банка АД - София7 15311 873.98
MONB Монбат АД - София5 04528 322.63
KBG Корадо България АД - Стражица80604.00