БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 16.07.2024

 
16.07.2024 - Сегмент акции Premium

Оборот: 74 362.98 BGN
Търгувани дружества: 8