БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.01.2019

 
21.01.2019 - Сегмент акции Premium

Оборот: 944 437.45 BGN
Търгувани дружества: 7

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
3JR [SFARM]Софарма АД - София141 101474 099.36
5MB [MONBAT]Монбат АД - София40 392308 998.80
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София32 882103 841.36
SKK Сирма груп холдинг АД - София22 17320 177.43
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София16 13228 779.49
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София6 5738 150.52
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица55390.50