БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 25.09.2017

 
25.09.2017 - Сегмент акции Premium

Оборот: 166 435.18 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София25 24944 791.73
3JR [SFARM]Софарма АД - София18 51078 315.81
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София3 4036 006.30
5MB [MONBAT]Монбат АД - София3 38737 321.35