БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 14.11.2018

 
14.11.2018 - Сегмент акции Standard

Оборот: 114 649.64 BGN
Търгувани дружества: 21

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София8 13313 175.46
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София5 0001 310.00
GR6 Градус АД - Стара Загора3 3255 389.83
3NJ [SKELN]Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна2 90064 960.00
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София2 0003 046.00
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София1 7185 104.18
6SOA [SOFCOM2]София комерс - заложни къщи АД - София1 6705 845.00
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София1 6101 593.90
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София1 4151 485.75
0EA Елана агрокредит АД - София1 0201 183.20
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София6003 965.40
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна1601 532.00
3MZ [SVIL]Свилоза АД - Свищов156784.99
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София140966.00
5PET [PET]Петрол АД - Ловеч12973.53
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол120576.00
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София80204.80
0SP Спиди АД - София612 623.00
BSO Българска фондова борса АД - София50275.00
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София30105.60
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище10450.00