БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.10.2021

 
19.10.2021 - Сегмент акции Standard

Оборот: 242 357.32 BGN
Търгувани дружества: 23

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
IHB Индустриален холдинг България АД - София58 782115 800.54
EAC Елана агрокредит АД - София4 5005 085.00
PET Петрол АД - Ловеч2 000500.00
MSH М+С Хидравлик АД - Казанлък1 99017 711.00
HIKA Индустриален капитал - холдинг АД - София1 6004 832.00
SFT Софарма трейдинг АД - София1 0365 076.40
GR6 Градус АД - Стара Загора1 0281 364.16
ALCM Алкомет АД - Шумен9879 376.50
BSE Българска фондова борса АД - София9759 408.75
ALB Албена АД - Оброчище97031 177.74
AGH Агрия груп холдинг АД - Варна94211 299.29
DUH Доверие - Обединен холдинг АД - София6464 753.27
T57 Трейс груп холд АД - София3001 071.90
TPLR Топлофикация Русе АД - Русе219700.80
NEOH Неохим АД - Димитровград1553 544.70
A4L Алтерко АД - София1212 406.45
SCOM София комерс - заложни къщи АД - София1201 004.28
11C Илевън Кепитъл АД - София901 035.00
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София871 413.05
SPH Стара планина Холд АД - София80824.00
HES Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол54364.50
CEZD ЧЕЗ Разпределение България АД - София4512 960.00
SPDY Спиди АД - София6648.00