БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.11.2019

 
20.11.2019 - Сегмент акции Standard

Оборот: 840 539.70 BGN
Търгувани дружества: 25

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София313 100507 222.00
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София80 00380 003.00
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД - София15 50060 450.00
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София10 22550 705.78
0EA Елана агрокредит АД - София9 11310 297.69
52E [ELHIM]Елхим - Искра АД - Пазарджик4 0003 572.00
BSO Българска фондова борса АД - София3 41116 420.55
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище1 82072 792.72
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София1 1943 496.03
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София4004 200.00
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София300954.00
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна2409 202.80
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София2001 160.00
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол200880.00
6N3 [HNVEK]Холдинг Нов век АД - София2003 320.00
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен1751 338.75
4L4 [LAVEN]Лавена АД - Шумен102357.00
0SP Спиди АД - София1004 980.00
GR6 Градус АД - Стара Загора85143.23
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София75276.00
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна70500.50
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София6560.78
6SOA [SOFCOM2]София комерс - заложни къщи АД - София37229.40
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София306 199.98
5ODE [ODES]Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна201 777.50