БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.02.2018

 
19.02.2018 - Сегмент акции Standard

Оборот: 182 536.84 BGN
Търгувани дружества: 26

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София61 00863 387.31
SKK Сирма груп холдинг АД - София33 90034 984.80
0EA Елана агрокредит АД - София12 38516 719.75
GTH Инвестиционна компания Галата АД - Варна10 62018 585.00
5BP [BOARD]Билборд АД - София10 0004 400.00
BSO Българска фондова борса - София АД - София3 21018 457.50
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София1 700618.80
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София1 4432 031.74
4HI [HYDRO]Хидроизомат АД - София1 0001 200.00
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София1 0004 726.00
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна5957 016.84
57E [EMKA]Емка АД - Севлиево4761 475.60
3MZ [SVIL]Свилоза АД - Свищов2801 131.20
3ZL [ZLP]Златни пясъци АД - Варна200636.00
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол179939.75
6SOA [SOFCOM2]София комерс - заложни къщи АД - София170584.80
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София100200.00
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София80642.48
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград602 767.98
A4L Алтерко АД - София51104.04
6L1 [LOMSKO]Ломско пиво АД - София5029.25
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София5076.00
3NJ [SKELN]Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна25450.00
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна25865.00
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен15207.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище5300.00