БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.11.2017

 
20.11.2017 - Сегмент акции Standard

Оборот: 150 311.48 BGN
Търгувани дружества: 27

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
0EA Елана агрокредит АД - София20 70028 214.10
A4L Алтерко АД - София19 53038 298.33
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София15 00020 145.00
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София5 5001 969.00
52E [ELHIM]Елхим Искра АД - Пазарджик5 0006 135.00
5BP [BOARD]Билборд АД - София3 8661 739.70
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София3 81215 663.51
5BR [BRP]Параходство Българско речно плаване АД - Русе3 2112 215.59
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София1 65813 219.23
SKK Сирма груп холдинг АД - София1 4501 486.25
3MZ [SVIL]Свилоза АД - Свищов8403 867.36
57E [EMKA]Емка АД - Севлиево6502 028.00
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен5007 000.00
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София400564.00
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София200424.00
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София1801 424.34
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София80588.32
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна65805.87
6SOP София комерс - заложни къщи АД - София50231.50
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София50388.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище382 321.80
5BN [BACB]Българо-американска кредитна банка АД - София25167.00
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София2537.50
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна25820.08
4IN [IBG]Инвестор.БГ АД - София12150.00
6N3 [HNVEK]Холдинг Нов век АД - София10140.00
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград5268.00