БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 13.07.2020

 
13.07.2020 - Сегмент акции Standard

Оборот: 44 928.17 BGN
Търгувани дружества: 16