БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 25.09.2017

 
25.09.2017 - Сегмент акции Standard

Оборот: 2 365 613.92 BGN
Търгувани дружества: 32

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6S5 [HSI]Сила Холдинг АД - София260 100442 170.00
4IN [IBG]Инвестор.БГ АД - София79 717996 462.50
BSO Българска фондова борса - София АД - София62 664282 677.30
SKK Сирма груп холдинг АД - София37 00041 070.00
0EA Елана агрокредит АД - София29 87040 354.37
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София17 5186 464.14
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна11 175335 127.08
52E [ELHIM]Елхим Искра АД - Пазарджик8 68011 718.00
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София7 04350 005.30
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София4 0504 256.55
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София3 15911 451.38
5BP [BOARD]Билборд АД - София2 1001 134.00
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол1 1566 243.56
5BR [BRP]Параходство Българско речно плаване АД - Русе1 100729.30
6EG [ERH]Енергоремонт холдинг АД - София1 0324 437.60
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София1 0087 851.31
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София8897 189.34
5EO [ETR]Етропал АД - Етрополе6343 167.46
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София630819.63
3MZ [SVIL]Свилоза АД - Свищов5102 320.50
6SOA [SOFCOM2]София комерс - заложни къщи АД - София5001 750.00
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София4662 171.56
57E [EMKA]Емка АД - Севлиево3911 196.46
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София29876 660.20
SL9 [ELTOS]Спарки-Елтос АД - Ловеч20593.28
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица75626.25
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград502 677.55
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище15950.40
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен10155.00
0SP Спиди АД - София7298.90
5ODE [ODES]Кораборемонтен завод - Одесос АД - Варна3285.00
1CZ Чез Електро България АД - София123 100.00