БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.09.2023

 
28.09.2023 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 7 717.44 BGN
Търгувани дружества: 4