БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 25.09.2017

 
25.09.2017 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 83 068.66 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София34 45280 342.06
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София1 0002 228.00
5BD [LAND]Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София600498.60