БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.02.2018

 
19.02.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 30 979.40 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София5 42511 989.25
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София2 3754 678.75
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив1 3006 890.00
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София1 1167 421.40