БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.09.2019

 
19.09.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 19 167.29 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София7 78315 480.39
BPY Браво пропърти фонд АДСИЦ - София2 6102 714.40
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София500972.50