БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 02.12.2021

 
02.12.2021 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 1 311 918.04 BGN
Търгувани дружества: 6