БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.11.2019

 
20.11.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 27 620.32 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София8 67016 065.51
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София4 5959 277.31
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив2501 632.50
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София100645.00