БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.03.2019

 
19.03.2019 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 19 068.67 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София18 09118 651.82
GRX БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF ФОНД - София525416.85