БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.05.2018

 
22.05.2018 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 1 276.42 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BGX Борсово търгуван фонд (БТФ) Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София1 1081 276.42