БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.09.2019

 
19.09.2019 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 2 740.82 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София2 0972 082.32
MKK1 БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София500658.50