БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 02.12.2021

 
02.12.2021 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 8 473.02 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София8 4908 473.02