БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.09.2023

 
28.09.2023 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 292 512.09 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SFAW Софарма АД - София166 581255 202.09
BGXS НДФ Expat Bulgaria Short SOFIX ФОНД - София60 00035 940.00
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София1 2651 370.00