БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.07.2018

 
20.07.2018 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 117.39 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
ESNB БТФ Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF ФОНД - София130117.39