БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.11.2019

 
20.11.2019 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 58.50 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
ROX БТФ Expat Romania BET UCITS ETF ФОНД - София5058.50