БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 12.08.2020

 
12.08.2020 - Сегмент за борсово търгувани продукти
Няма сделки на избрания пазарен сегмент