БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.01.2021

 
20.01.2021 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 29 559.88 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София35 98729 113.48
BGXS НДФ Expat Bulgaria Short SOFIX ФОНД - София400431.20
MKK1 БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София1015.20