БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.09.2018

 
18.09.2018 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент