БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 14.11.2018

 
14.11.2018 - Сегмент за облигации

Оборот: 19 318 814.63 BGN
Търгувани дружества: 11