БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.01.2019

 
21.01.2019 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент