БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 06.12.2019

 
06.12.2019 - Сегмент за облигации

Оборот: 376 497.28 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
VP9A ВЕИ Проджект АД - Цапарево11376 497.28