БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.04.2019

 
18.04.2019 - Сегмент за облигации

Оборот: 3 000.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
S28H Старком холдинг АД - Етрополе33 000.00