БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.10.2021

 
19.10.2021 - Сегмент за облигации

Оборот: 136 137.20 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
9RTD ХипоКредит АД - София200136 137.20