БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 14.11.2018

 
14.11.2018 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 6 730.53 BGN
Търгувани дружества: 10