БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.01.2019

 
21.01.2019 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 422.99 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SL9 [ELTOS]Спарки-Елтос АД - Ловеч50038.00
3JP [SLDEN]Слънчев ден АД - Варна14472.00
57B [BTH]Булгартабак холдинг АД - София30312.99