БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.09.2019

 
19.09.2019 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 4 524.85 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SL9 [ELTOS]Спарки-Елтос АД - Ловеч19 0503 562.35
5T3 [KRS]Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив1 00043.00
3JL [SLB]Слънчев бряг АД - Несебър500900.00
6L1 [LOMSKO]Ломско пиво АД - София5019.50