БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.09.2023

 
28.09.2023 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 15 933.99 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BGAG БГ Агро АД - Варна9 0789 495.59
SIMT Симат АД - Габрово1 2003 840.00
LAV Лавена АД - Шумен440818.40
TCH ТК ХОЛД АД - София40280.00
PCH Феникс Капитал холдинг АД - София11 500.00