БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 02.12.2021

 
02.12.2021 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 583 524.51 BGN
Търгувани дружества: 10