БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 10.07.2020

 
10.07.2020 - BaSE - АДСИЦ
Няма сделки на избрания пазарен сегмент