БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 25.09.2017

 
25.09.2017 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 260.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5CG [CEEP]СИИ Имоти АДСИЦ - София200260.00