БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.06.2021

 
18.06.2021 - BaSE - АДСИЦ
Няма сделки на избрания пазарен сегмент