БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.10.2021

 
19.10.2021 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 323 840.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
DLC Делта кредит АДСИЦ - София8 800323 840.00