БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.09.2019

 
19.09.2019 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 316.42 BGN
Търгувани дружества: 2