БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.05.2018

 
22.05.2018 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 99 539.00 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6AC [ALCR]Делта кредит АДСИЦ - София2 69099 530.00
6EE [FEEI]Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София1009.00