БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.09.2023

 
28.09.2023 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 384 725.74 BGN
Търгувани дружества: 4