БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 27.11.2020

 
27.11.2020 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 488 783.30 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4PY [TBIRE]Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София700 000455 000.00
4IC [ICPD]Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София42 20033 295.80
4PR [PREMIER]Премиер фонд АДСИЦ - Варна25257.50
5CK [CCBRE]ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - София5230.00