БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.11.2019

 
20.11.2019 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 130 662.00 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
ERQ [EXPAT]СЛС Имоти АДСИЦ - София27 000130 140.00
RSS [NIS]Недвижими имоти София АДСИЦ - София90522.00