БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.02.2018

 
19.02.2018 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 200.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4PK [PARK]Парк АДСИЦ - София500200.00