БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 10.10.2019

 
10.10.2019 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент