БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 27.11.2020

 
27.11.2020 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент