БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 24.02.2020

 
24.02.2020 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент