БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.11.2019

 
20.11.2019 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент