БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 09.07.2020

 
09.07.2020 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент