Предстоящи общи събрания
Дружества търгувани на БФБ - София
Покажи всички общи събрания

15.07.2020


 Българо-американска кредитна банка АД - София
 Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив
 Орфей Клуб Уелнес АД - Пловдив
 Пловдив Тех парк АД - Пловдив
 Първа инвестиционна банка АД - София
 Етик Финанс АД - Пловдив

17.07.2020


 Металопак АД - Карнобат