Предстоящи общи събрания
Дружества търгувани на БФБ - София
Покажи всички общи събрания

28.02.2020


 Агро финанс АДСИЦ - Пловдив
 Кабиле ЛБ АД - Ямбол

02.03.2020


 Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив
 Орфей Клуб Уелнес АД - Пловдив
 Пловдив Тех парк АД - Пловдив
 Етик Финанс АД - Пловдив