Кратък фирмен профил

Агротех Импекс АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
бул.Добруджа, кв.Рилци 213
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124101966
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Общи събрания: Последно - 28.05.2020 
Предмет на дейност: Комплексна инженерингова дейност в областта на меxанизацията, транспортна дейност, производство на зърно и животинска продукция, преработка на зърнени култури, мелнична дейност, производство и търговия-внос, износ, строителна, складова, xотелиерска и туристическа дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
02.08.2010: Агротех-импекс АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
12.08.2009: Агротех-импекс АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
16.06.2009: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
16.06.2009: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
28.05.2008: Агротех-импекс АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
13.04.2007: Съветът на директорите на "Агротех импекс" - АД, Добрич, на...
07.04.2006: Съветът на директорите на "Агротех импекс" - АД, Добрич, на...
10.03.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.10.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 684 пъти
[2016: 550, 2015: 222, 2014: 97, 2013: 194, 2012: 400, 2011: 98, ... ]