Кратък фирмен профил

Софарма АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянско шосе 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831902088
Капитал (лв.): 134 797 899
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.09.2018 
Продукти и услуги:
производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми
Предмет на дейност: производство на медикаменти и химико-фармацевтични препарати, търговия в страната и в чужбина, научноизследователска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията.
 


Новини

  стр. 1 / 321   стр.    
21.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
18.01.2019: „Софарма Трейдинг“ придоби 100% дял в сръбската Lekovit...
18.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
17.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
16.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
15.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
14.01.2019: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД уведомява, че за месец...
14.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
11.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
10.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 14 055 пъти
[2016: 2 056, 2015: 893, 2014: 550, 2013: 1 101, 2012: 2 410, 2011: 1 701, ... ]