Кратък фирмен профил

Софарма АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянско шосе 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831902088
Капитал (лв.): 134 797 899
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.09.2018 
Продукти и услуги:
производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми
Предмет на дейност: производство на медикаменти и химико-фармацевтични препарати, търговия в страната и в чужбина, научноизследователска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията.
 


Новини

  стр. 1 / 303   стр.    
18.09.2018: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг...
18.09.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Софарма АД по...
18.09.2018: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД уведомява, че на 13 септември...
17.09.2018: Софарма АД-София (3JR) На проведено извънредно ОСА от...
17.09.2018: "Софарма" раздава втори дивидент за годината "Софарма" се...
17.09.2018: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД уведомява, че вливането на...
17.09.2018: Унифарм АД-София (59X) Поради вписване на вливането на Унифарм...
17.09.2018: Софарма АД-София (3JR) На проведено на 14.09.2018 г. ОСА на...
14.09.2018: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Росица Донева по чл. 19...
14.09.2018: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 13 855 пъти
[2016: 1 856, 2015: 893, 2014: 550, 2013: 1 101, 2012: 2 410, 2011: 1 701, ... ]