Кратък фирмен профил

Златен лев холдинг АД - София


Контакти

София, 1111
ул. Постоянство 67Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130037429
Капитал (лв.): 6 481 960
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 14.06.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, като дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 47   стр.    
29.11.2021: Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) Златен лев Холдинг АД-София ...
27.10.2021: Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) Златен лев Холдинг АД-София ...
26.08.2021: Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) Златен лев Холдинг АД-София ...
28.07.2021: Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) Златен лев Холдинг АД-София ...
15.06.2021: Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) На проведено на 14.06.2021...
15.06.2021: Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) На проведено редовно ОСА от...
27.05.2021: Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) Златен лев Холдинг АД-София ...
12.05.2021: Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) Златен лев Холдинг АД-София...
12.05.2021: Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) Златен лев Холдинг АД-София...
29.04.2021: Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) Златен лев Холдинг АД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 793 пъти
[2016: 1 682, 2015: 307, 2014: 166, 2013: 333, 2012: 784, 2011: 447, ... ]