Кратък фирмен профил

Алкомет АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
Втора индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 837066358
Капитал (лв.): 17 952 959
 
 
 

Отрасъл: Производство на алуминий и алуминиеви сплави
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на алуминиев прокат, изделия от алуминий и алуминиеви сплави, проучвателна и проектанска дейност, услуги за населението, търговия в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 69   стр.    
31.03.2020: Алкомет АД-Шумен (6AM) Алкомет АД публикува уведомление за...
10.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
04.02.2020: "Алкомет" подготвя нова инвестиция в производството на...
04.02.2020: Алкомет АД-Шумен (6AM) Алкомет АД-Шумен представи тримесечен...
31.01.2020: Намаляват неконсолидираната печалба и приходите на Алкомет през...
31.01.2020: Алкомет АД-Шумен (6AM) Алкомет АД-Шумен представи тримесечен...
21.01.2020: Алкомет АД-Шумен (6AM) Алкомет АД уведомява всички акционери и...
10.01.2020: Индустриалната зона в Шумен привлича турски инвеститори Любомир...
03.12.2019: III. Във връзка с т. 11 от Приложение №2 (Методология за...
02.12.2019: Алкомет АД-Шумен (6AM) Алкомет АД-Шумен представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 895 пъти
[2016: 2 098, 2015: 425, 2014: 295, 2013: 590, 2012: 1 426, 2011: 1 089, ... ]