Кратък фирмен профил

АТ Инвест АД - Монтана


Контакти

Монтана, 3400
ул. Индустриална
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111500933
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 15.01.2022 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "Автобусен транспорт" - ЕООД, Монтана, автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това други дейности, отдаване под наем, спедиторска, туроператорска и посредническа дейност, както и всички дейности незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
04.06.2009: АТ Инвест АД - Монтана свиква Годишно общо събрание на...
04.06.2009: АТ Инвест АД - Монтана свиква Годишно общо събрание на...
05.03.2008: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6, във връзка с чл....
02.10.2007: Съветът на директорите на "АТ Инвест" - АД, Монтана, на...
15.09.2006: Съветът на директорите на "АТ Инвест" - АД, Монтана, на...
12.08.2005: Съветът на директорите на "АТ Инвест" - АД, Монтана, на...
27.08.2004: Съветът на директорите на "АТ Инвест" - АД, Монтана, на...
26.08.2003: Съветът на директорите на "АТ Инвест" - АД, Монтана, на...
20.09.2002: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.07.2002: Съветът на директорите на "АТ Инвест" - АД, Монтана, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 400 пъти
[2016: 443, 2015: 52, 2014: 46, 2013: 93, 2012: 168, 2011: 181, ... ]