Кратък фирмен профил

Корадо България АД - Стражица


Контакти

Стражица, 5150
ул. Гладстон 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814190902
Капитал (лв.): 13 168 614
 
 
 

Отрасъл: Производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.05.2019 
Предмет на дейност: Производство и пласмент на изделия от областта на отоплителната техника, външно- и вътрешнотърговска дейност във всичките им разновидности, вътрешен и международен транспорт, представителство и агентство, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 33   стр.    
20.05.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) На проведено на 15.05.2019 г....
16.05.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) На проведено редовно ОСА от...
16.05.2019: „Корадо-България“ гласува разпределянето на дивидент по 0,29 лв....
02.05.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Корадо-България АД-Стражица ...
05.04.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Корадо-България АД-Стражица...
05.04.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) В БФБ АД са постъпили...
01.04.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Корадо-България АД-Стражица...
29.03.2019: "Корадо" има големи инвестиционни планове за...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
07.03.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 588 пъти
[2016: 1 467, 2015: 394, 2014: 104, 2013: 209, 2012: 624, 2011: 451, ... ]