Кратък фирмен профил

Бул Строй Контрол Инженеринг АД - София


Контакти

София, 1680
ул. Лъвски рид 4, бл.5, ап.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130188559
Капитал (лв.): 51 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.01.2022 
Продукти и услуги:
Продукти и услуги: строителен надзор и инвеститорски контрол
Сертификати и лицензи: ЛК ОО0191/17.11.2004 г. от МРРБ, ISO 9001
Предмет на дейност: Да извършва консултантски услуги строителен надзор в проектирането и строителство, научно-изследователска, теxнологична, експериментална и производствена дейност, извън сферата на строителството, трансфер на теxнологии, подготовка на кадри, сделки с недвижими имоти, оценка на материални активи и на цели предприятия, поемане на поръчителство, гаранции и други обезпечения, управление, производствен мениджмънт и финансова стабилизация на предприятия и обособени части от тяx, комисионерска и посредническа дейност и услуги в страната и чужбина свързани с основния предмет на дейност, както и всички други незабранени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
25.04.2019: ICGB избра ДЗЗД "ЕКО БУЛ КОНТРОЛ" за изпълнител на обществената...
06.04.2010: Бул Строй Контрол Инженеринг АД - София свиква Годишно общо...
07.04.2009: Бул Строй Контрол Инженеринг АД - София свиква Годишно общо...
15.04.2008: Съветът на директорите на "Бул Строй Контрол Инженеринг" - АД,...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Бул Строй Контрол - Инженеринг" - АД,...
11.04.2006: Съветът на директорите на "Бул Строй Контрол - Инженеринг" - АД,...
26.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
12.07.2005: Започна строителството на първото по рода си автоселище, което...
22.04.2005: Съветът на директорите на "Бул Строй Контрол - Инженеринг" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 997 пъти
[2016: 900, 2015: 54, 2014: 39, 2013: 79, 2012: 154, 2011: 208, ... ]