Кратък фирмен профил

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ


Контакти

Ковачево-СЗ, 6260
община Раднево
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123531939
Капитал (лв.): 687 631 610
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 13.02.2009 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейниост в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестационна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върxу изобретения, търговски мерки и промишлени образци, ноу xау и други обекти на интелектуалната собственост, както и други обекти на интелетуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, а когато се изисква издаване на разрешение или лиценз, след получаване на разрешението или лиценза.
 


Новини

  стр. 1 / 95   стр.    
04.09.2023: ТЕЦ “Марица-изток 2” отчита 56,11% спад на произведената...
18.08.2023: Първото шестмесечие на годината за държавната ТЕЦ "Марица-изток...
17.08.2023: Почти 70 млн. лв. загуба отчита ТЕЦ "Марица-изток 2" за периода...
31.07.2023: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (MR3) ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград...
28.06.2023: БЕХ е отписал близо 700 млн. лв. дълг на "Булгаргаз", заради...
02.06.2023: Печалбата на Българския енергиен холдинг преди данъци се...
25.05.2023: АЕЦ "Козлодуй", НЕК и "Аурубис" са рекордьори по данък...
23.05.2023: Рекордна печалба от 1.19 млрд. лв. отчита ТЕЦ "Марица-изток 2"...
11.05.2023: Екстремните цени изчистиха дългове в енергетиката Въпреки...
11.05.2023: Печалбата на ТЕЦ "Марица-изток" 2 се сви с почти 30%,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 230 пъти
[2016: 4 091, 2015: 365, 2014: 274, 2013: 548, 2012: 1 085, 2011: 996, ... ]