Кратък фирмен профил

Месембрия АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ж. к. Славейков 93
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102003373
Капитал (лв.): 52 653
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели без ресторант
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 02.11.2020 
Предмет на дейност: Xотелиерство, ресторантьорство, външно-икономическа дейност, продажба на стоки от внос и местно производство, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм и туроператорска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
22.05.2009: Месембрия АД - Несебър свиква Годишно общо събрание на...
05.03.2009: Месембрия АД - Несебър свиква Годишно общо събрание на...
13.03.2007: Съветът на директорите на "Месембрия" - АД, Несебър, на...
02.03.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.11.2005: Съветът на директорите на "Месембрия" - АД, Несебър, на...
20.09.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.06.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.05.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.05.2005: Съветът на директорите на "Месамбрия" - АД, Несебър, на...
09.03.2004: Съветът на директорите на "Месамбрия" - АД, Несебър, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 987 пъти
[2016: 443, 2015: 49, 2014: 42, 2013: 84, 2012: 178, 2011: 96, ... ]