Кратък фирмен профил

Билборд АД - София


Контакти

София, 1463
пл. България No 1 НДК, бл. ниско тяло, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130472125
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия; специфични търговски операции; бартерни и насрещни сделки; продажби при условията на акредитив; експорт на български изделия на международния пазар; дистрибутиране на големи обеми на вносни стоки; търговско агентство; посредничество на местни и чужди лица; печатна и широкоформатна печатна дейност; рекламна дейност; придобиване и учредяване на нови дружества с основна дейност печатна, широко форматна печатна дейност, рекламна дейност, както и продажба на такива дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 44   стр.    
31.07.2020: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София публикува Годишен отчет...
31.07.2020: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София публикува Годишен...
01.06.2020: Билборд АД-София (5BP) Уведомление за отлагане публикуването на...
31.03.2020: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД публикува уведомление за...
21.02.2020: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
31.01.2020: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
19.11.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
28.10.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
29.08.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
31.07.2019: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 091 пъти
[2016: 1 643, 2015: 479, 2014: 314, 2013: 628, 2012: 1 274, 2011: 757, ... ]