Кратък фирмен профил

Неохим АД - Димитровград


Контакти

Димитровград, 6403
ул. Химкомбинатска Източна индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836144932
Капитал (лв.): 2 654 358
 
 
 

Отрасъл: Производство на азотни съединения и торове
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електро- и топлинна енергия Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Неорганични и органични химически продукти.
 


Новини

  стр. 1 / 87   стр.    
27.11.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград представи...
30.10.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград представи...
06.10.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) Уведомяваме, че на извънредното...
02.10.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) На проведено извънредно ОСА от...
09.09.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
26.08.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград представи...
26.08.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) В БФБ АД са постъпили материали за...
21.08.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград представи...
07.08.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград представи...
29.07.2020: Неохим АД-Димитровград (3NB) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 792 пъти
[2016: 2 273, 2015: 459, 2014: 274, 2013: 548, 2012: 1 508, 2011: 1 082, ... ]