Кратък фирмен профил

Карнота АД - Карнобат


Контакти

Карнобат, 8400
Промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102128341
Капитал (лв.): 65 540
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Производител на храни
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.09.2023 
Предмет на дейност: Изкупуване на животни, добив на меса от ерд и дрд и свине, производство на месни продукти, готови храни и полуфабрикати, добив и реализация на животински мазнини и кожи, производство и реализация на кожени и рогови изделия, преработка на кланични отпадъци, услуги на ишлеме, външна и вътрешна търговия, включително и в конвертируема валута, производство на стоки за населението, бартерни сделки, транспортна дейност в страната и чужбина, инвестиционна дейност, сторителство и ремонт на материално-техническа база, продажба на стоки от внос.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
19.04.2010: Карнота АД - Карнобат свиква Годишно общо събрание на...
24.04.2009: Карнота АД - Карнобат свиква Годишно общо събрание на...
24.04.2009: Карнота АД - Карнобат свиква Годишно общо събрание на...
28.11.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.08.2007: Съветът на директорите на "Карнота" - АД, Карнобат, на основание...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Карнота" - АД, Карнобат, на основание...
02.06.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
08.11.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
29.04.2005: Съветът на директорите на "Карнота" - АД, Карнобат, на основание...
16.04.2004: Съветът на директорите на "Карнота" - АД, Карнобат, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 504 пъти
[2016: 816, 2015: 39, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 154, 2011: 107, ... ]