Кратък фирмен профил

Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
р-н Аспарухово, Островна зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103036629
Капитал (лв.): 586 642
 
 
 

Отрасъл: Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.06.2020 
Предмет на дейност: Кораборемонт и свързаните с него вътрешно и външноикономически посреднически дейности в страната и чужбина; инвестиционна и инженерингова дейност; научно-развойна дейност; подготовка и квалификация на кадри.
 


Новини

  стр. 1 / 51   стр.    
28.10.2020: Приходите от кораборемонт надхвърлят тези от трето тримесечие ...
27.10.2020: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) Кораборемонтен...
09.09.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
22.07.2020: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) Кораборемонтен...
20.07.2020: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) На проведено на...
23.06.2020: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) На проведено...
23.06.2020: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) На проведено на...
18.06.2020: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) Кораборемонтен...
18.06.2020: „Кораборемонтен завод Одесос“ увеличава 26 пъти печалбата си за...
17.06.2020: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) Кораборемонтен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 841 пъти
[2016: 1 739, 2015: 289, 2014: 169, 2013: 338, 2012: 905, 2011: 866, ... ]