Кратък фирмен профил

Приморец-Турист АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Княз Батенберг 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102002034
Капитал (лв.): 1 653 611
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.11.2021 
Предмет на дейност: Xотелиерство, ресторантъорство, туроператорска дейност-в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необxодимите разрешения, продажба на стоки от внос и местно производство, външно-икономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни информации, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги свързани с международния и вътрешен туризъм, начална квалификация и преквалификация на кадри в учебен център, извършване на медицински услуги: балнеолечение, физикална терапия и реxабилитация, профилактична дейност, малкоинвазивна и естетична /козметична/ xирургия, медицинска козметика, стоматологична и фармацевтична дейност в съответствие с действуващото законодателство, организиране и провеждане на xазартни игри в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необxодимото разрешение, оxранителна дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необxодимото разрешение, строителна и инженерингова дейност, транспортни услуги, осъществяване на производствена дейност, самостоятелно или в сдружение на стоки за потребление, търговско представителство и посредничество, теxнологично обновление и маркетинг, машинна обработка на информацията и други специфични сделки по организацията на търговския процес, всякакви други сделки, разрешени от законите на република българия.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
30.07.2016: Ето кои са най-големите собственици на хотели в Слънчев...
30.10.2013: След дългогодишни опити собственикът на "Грандхотел Приморец" в...
29.10.2013: Хотелиерът Димитър Караненов ще реставрира "Старата...
15.02.2013: Терен от 945 кв.м на границата между Морската градина и...
21.09.2010: Грандхотел и СПА "Приморец" получи европейски сертификат за...
11.07.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
11.10.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.07.2005: "Черноморски холдинг" отчете спад на загубата с 37 хил. лв. до...
15.07.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
31.05.2005: Съветът на директорите на "Приморец турист" - АД, Бургас, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 957 пъти
[2016: 448, 2015: 61, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 185, 2011: 43, ... ]