Кратък фирмен профил

Инвестиционна компания АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Цар Симеон I 29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124612213
Капитал (лв.): 1 100 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 22.10.2021 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, производство и търговия със селскостопански произведения, хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и спедиция, други незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
05.11.2010: Инвестиционна компания АД - Варна свиква Годишно общо събрание...
29.05.2009: Инвестиционна компания АД - Варна свиква Годишно общо събрание...
19.10.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
28.05.2007: Дивидент от 25.13 лв. на акция ще раздаде "Блек сий инвестмънт",...
01.11.2006: Инвестиционна компания АД-Варна е прехвърлило свои акции от...
01.11.2006: Инвестиционна компания АД-Варна е прехвърлило свои акции от...
24.10.2006: Все още не се знае кой е новият собственик на пакета ценни...
24.10.2006: В БФБ-София АД е постъпила информация на основание чл. 1, ал. 5...
26.07.2006: На проведено извънредно ОСА от 20.07.2006 год., на Блек Сий...
26.07.2006: Фондът за имоти "Блек сий инвестмънт" ще закупи два имота в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 287 пъти
[2016: 793, 2015: 71, 2014: 60, 2013: 120, 2012: 247, 2011: 60, ... ]