Кратък фирмен профил

Аркус Строй ЕАД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Никола Пиколо 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104609900
Капитал (лв.): 5 150 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.11.2021 
Предмет на дейност: Изготвяне на идейни, технически, работни проекти за всякакъв вид строителни обекти, изготвяне на количествени сметки, анализни цени и стойностни сметки, изготвяне на оферти за проектиране и строителство и участие в търгове, изпълнение на строително-монтажни работи, извършване на основни и текущи ремонти, реконструкция и модернизация на съществуващи обекти, извършване на ново строителство, производство на строителни материали и строителни заготовки, търговия със строителни материали и строителни заготовки, услуги със строителна механизация и автотранспорт и други незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
21.02.2020: Един от най-големите развъдници за риба у нас се прави от...
21.01.2020: Правят помощно стопанство с рибарници в Козаревец Помощно...
14.04.2016: Правителството одобри 15-годишна концесия за находище...
10.03.2016: Столичани отварят фабрика за преработка на пластмасови бутилки в...
08.06.2011: Министерският съвет даде на последното си заседание разрешение...
02.12.2008: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
02.12.2008: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
12.10.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
25.09.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
08.01.2007: От 2003 г. Аркус-Лясковец започва диверсификация на своята...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 740 пъти
[2016: 393, 2015: 46, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 126, 2011: 36, ... ]