Кратък фирмен профил

Винзавод АД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
бул. България 75
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115040215
Капитал (лв.): 10 016 526
 
 
 

Отрасъл: Производство на вина от грозде
Лицензи и сертификати:  Производство на алкохолни напитки Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.10.2021 
Предмет на дейност: Производство на вина, ракии, други напитки и продукти на винарската промишленост, бутилиране, транспорт и търговия в страната и чужбина, изкупуване на грозде и плодове за промишлена преработка, както и други дейности незабранени от закона, услуги и дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
29.10.2021: Винзавод АД-Асеновград (VINA) Винзавод АД-Асеновград представи...
25.10.2021: Винзавод АД-Асеновград (VINA) На проведено извънредно ОСА от...
15.09.2021: Винзавод АД-Асеновград (VINA) Винзавод АД-Асеновград (VINA)...
15.09.2021: Винзавод АД-Асеновград (VINA) Винзавод АД-Асеновград представи...
30.07.2021: Винзавод АД-Асеновград (VINA) Винзавод АД-Асеновград представи...
01.07.2021: Винзавод АД-Асеновград (VINA) На проведено редовно ОСА от...
31.05.2021: Винзавод АД-Асеновград (VINA) Винзавод АД-Асеновград представи...
31.05.2021: Винзавод АД-Асеновград (VINA) Винзавод АД-Асеновград (VINA)...
29.04.2021: Винзавод АД-Асеновград (VINA) Винзавод АД-Асеновград представи...
31.03.2021: Винзавод АД-Асеновград (VINA) Винзавод АД-Асеновград публикува...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 583 пъти
[2016: 1 020, 2015: 147, 2014: 95, 2013: 191, 2012: 462, 2011: 393, ... ]