Кратък фирмен профил

Синергон холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121228499
Капитал (лв.): 18 358 849
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.10.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружеството участва: финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва; друга търговска дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 112   стр.    
24.02.2020: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл.114а, ал.7 от...
17.02.2020: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл.114а, ал.7 от...
12.02.2020: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл.114а, ал.7 от...
30.01.2020: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД-София...
17.01.2020: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД публикува...
15.01.2020: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за новоучредено...
10.01.2020: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за взето решение на...
10.01.2020: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл.114а, ал.7 от...
06.01.2020: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл114а, ал.7 от...
20.12.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл.114а, ал.7 от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 606 пъти
[2016: 2 047, 2015: 499, 2014: 189, 2013: 379, 2012: 1 044, 2011: 777, ... ]