Кратък фирмен профил

Синергон холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121228499
Капитал (лв.): 18 358 849
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.10.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружеството участва: финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва; друга търговска дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 109   стр.    
09.10.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) На проведено извънредно ОСА от...
02.10.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за промяна в...
19.09.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Управителният съвет на Синергон...
10.09.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл.157 ЗППЦК и...
10.09.2019: Оценка на апорт изведе „Синергон холдинг“ на консолидирана...
05.09.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за взето от...
28.08.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД-София ...
26.08.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) В БФБ АД са постъпили материали...
26.08.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД-София...
22.08.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл. 114а, ал. 7...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 330 пъти
[2016: 1 771, 2015: 499, 2014: 189, 2013: 379, 2012: 1 044, 2011: 777, ... ]