Кратък фирмен профил

Доверие - Обединен холдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис-сграда А, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121575489
Капитал (лв.): 18 736 099
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.06.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества - юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества и/или в тяхното управление, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 161   стр.    
21.09.2021: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
21.09.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Уведомлениие от Доверие...
21.09.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Уведомлениие от Доверие...
21.09.2021: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
10.09.2021: "Градус", "Албена" и "Сирма Груп Холдинг" излизат от SOFIX от 20...
09.09.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) На 08.09.2021 г. в...
31.08.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Доверие Обединен...
31.08.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Публичното предлагане...
17.08.2021: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 17.08.2021 г. /вторник...
12.08.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Уведомление от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 770 пъти
[2016: 3 310, 2015: 470, 2014: 209, 2013: 419, 2012: 1 062, 2011: 746, ... ]