Кратък фирмен профил

Доверие - Обединен холдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис-сграда А, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121575489
Капитал (лв.): 18 736 099
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.01.2021  Предстоящо - 15.06.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества - юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества и/или в тяхното управление, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 157   стр.    
14.05.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Уведомление за промяна...
12.05.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Доверие Обединен...
12.05.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Доверие Обединен...
10.05.2021: Оборотът на БФБ нарасна с почти една трета през април Оборотът...
05.05.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Доверие Обединен...
05.05.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Доверие Обединен...
14.04.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Промяна в състава на...
12.04.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Ваня Атанасова е...
02.04.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) На 29.03.2021 г....
29.03.2021: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Доверие Обединен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 380 пъти
[2016: 2 920, 2015: 470, 2014: 209, 2013: 419, 2012: 1 062, 2011: 746, ... ]