Кратък фирмен профил

Черноморски холдинг АД - София


Контакти

София, 1712
бул. Александър Малинов 80А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102192707
Капитал (лв.): 9 156 588
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 01.09.2020 
Предмет на дейност: Извършване на собствена производствена и търговска дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва
 


Новини

  стр. 1 / 27   стр.    
26.10.2020: В БФБ АД е постъпило уведомление от Черноморски Холдинг АД-София...
26.10.2020: Черноморски Холдинг АД-София (5L3A) В БФБ е постъпила...
06.10.2020: Черноморски Холдинг АД-София (5L3A) В БФБ е постъпила...
05.10.2020: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
05.10.2020: Черноморски Холдинг АД-София (5L3A) В БФБ е постъпила...
30.09.2020: Черноморски Холдинг АД-София (5L3A) Във връзка с настъпване на...
18.09.2020: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) На проведено редовно ОСА от...
15.09.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
11.09.2020: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
04.09.2020: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) Поради липса на кворум,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 882 пъти
[2016: 1 579, 2015: 134, 2014: 98, 2013: 196, 2012: 385, 2011: 338, ... ]